Extra administrationsmöte 5 juni

Söndag 5 juni är det extra administrationsmöte i samband med Gudstjänsten. Anledningen till mötet är val av ordförande och nya styrelseledarmöter. Dessutom kommer ett förslag till finansiering av renovering att presenteras och beslutas kring.

Information om renoveringen presenterades vid informationsmötet 23 april där det erbjöds tillfälle till diskussion och rundvandring för att få en känsla för behoven och målen med renoveringen.