Februari – Mars 2020

Nu finns vårt församlingsblad för februari och mars under fliken ”Församlingsblad”. Vill du bara ta en snabb titt i programmet för dessa två månader finns det under fliken ”På Gång”. Där är även googlekalendern uppdaterad.

Under våren kommer det att vara en hel del specialgudstjänster pga att vi just nu renoverar vår kyrksal. Vi har bygg-gudstjänster där vi kombinerar renovering med gudstjänst och då möts vi lördagar. Vi besöker även två församlingar i vår närhet: Pingst i Kaxholmen söndagen den 9 februari och Pingst i Bankeryd söndagen den 1 mars och firar gudstjänst tillsammans med dem. Det blir även en ”Åka-runt-middag” med avslutande gudstjänst med nattvard söndagen den 29 mars.

Vi ser fram emot en spännande vår. Välkommen med!

Predikan 8 december 2019 – 1 gudstjänst – 3 predikningar

Tema: VILA

Patrik Karlsson:


Ulla Kjell:


Hanna Johansson:

December 2019 och januari 2020

Nu finns vårt församlingsblad för december till januari att läsa under fliken ”Församlingsblad”. Och vill du bara ta en snabb titt på programmet för dessa två månader hittar du det under ”På Gång”.

Välkommen!