Predikan 8 december 2019 – 1 gudstjänst – 3 predikningar

Tema: VILA

Patrik Karlsson:


Ulla Kjell:


Hanna Johansson:

Predikningarna 26 maj 2019

Den 26 maj hade vi tre stycken som predikade utifrån temat: ”Växa i sin tro”, här kan du lyssna på dem:

Siv Gustavsson

 

Lydia Karlsson

 

Marita Skarstedt