Församlingens historia

”Församlingen har sina rötter i Huskvarna, där en väckelse gick fram under 1:a världskriget. Genom ett par evangelistsystrar började Andens eld brinna i Vätterbygden.”

Enok Karlsson har skrivit en artikel om församlingens historia från bildandet till nutid. Det är en spännande skildring med mycket bilder på byggnader och människor. Läs hela texten här.

Enock har också tagit fram ett dokument där du kan se vilka som har varit föreståndare, evangelister, ungdomsledare, missionärer med mera från församlingens start tills idag. Läs hela texten här.