Ge en gåva


Bank- och plusgironummer

Församlingskassan – Bankgiro 5530-7334
Missionskassan – Bankgiro 5766-5242

Swishnummer

Församlingskassan – 123 100 81 92
Fastighetskassan – 123 427 96 00
Missionskassan – 123 453 76 76
Fika, läger, övrigt – 123 093 83 24

Kontonummer för automatisk överföring

Vid automatisk överföring av offer, använda kontonummer 8150-5 471 30 59-6. Pengarna kommer automatiskt att fördelas till församlings- och missionskassan.

Kontonummer för insättning av offer

Församlingskassan 8150-5, 4 658 147-6
Fastighetskassan 8150-5, 4 658 116-1
Missionskassan 8150-5, 4 658 139-3