Ge en gåva


Bank- och plusgironummer

Församlingskassan – Bankgiro 5530-7334
Missionskassan – Bankgiro 5766-5242

Swishnummer

123 093 83 24  – Församlingskassan
123 453 76 76 – Missionskassan
123 096 02 52 – Ungdomskonto
123 466 52 53 – Barnkonto
123 427 96 00 – Renoveringskassan
123 100 81 92 – Fika och övrigt

Kontonummer för automatisk överföring

Vid automatisk överföring av offer, använda kontonummer 8150-5 471 30 59-6. Pengarna kommer automatiskt att fördelas till församlings- och missionskassan.

Kontonummer för insättning av offer

Församlingskassan 8150-5, 4 658 147-6
Missionskassan 8150-5, 4 658 139-3
Renoveringskassan 8150-5, 4 658 116-1